ГоловнаРобота службиДіяльність психологів ДСНС
 Версія для друку

Психологічна служба ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій в умовах глобалізації світової економіки стає важливим елементом інтеграції України в сучасну систему міжнародних економічних зв’язків. Окрім цього, вона має особливе значення для розв’язання соціально-економічних завдань та підвищення якості життя населення країни. Галузь безпеки життєдіяльності належить до базових, стратегічно важливих секторів економіки нашої держави.

Оскільки кожен рятувальник постійно стикається із ситуаціями невизначеності, тому невід’ємною складовою підрозділів ДСНС України є психологічна служба, котра у своїй діяльності забезпечує соціальний і психологічний супровід працівників-рятувальників та населення, що потрапило в зону надзвичайної ситуації.

Психологічна служба ДСНС України – це сукупність відділів, секторів та посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи та соціальні педагоги.Основні напрями діяльності працівників психологічного забезпечення зосереджено на вивченні впливу екстремальних ситуацій на психічні функції, розробці рекомендацій щодо запобігання несприятливих впливів, вивчення роботи рятувальників з метою максимальної адаптації технології для людських розумових здібностей, виявленні психологічних причин і передумов помилок в умовах ризику та розробці заходів щодо їх запобігання; вивченні особистісних якостей, які сприяють успішному виконанню професійних завдань, відборі претендентів на вакантні посади та визначенні того, наскільки рятувальники є кваліфікованими для трудової діяльності, вдосконаленні процедури навчання на спеціалізованих тренінгових заняттях на основі вивчення психологічних принципів навчання та розвитку персоналу.

big-image5.jpeg

 

dsc_3601.jpg

Професійна діяльність психолога у галузі безпеки життєдіяльності часто супроводжується роботою в екстремальних умовах. Існують два види психологічних реакцій людини в кризових ситуаціях, які виникають завжди, у всіх екстремальних ситуаціях, незалежно від їх конкретних особливостей і специфічні, що відповідають особливостям ситуації. Перші виражаються в універсальній реакції – психологічному стресі – виникненні психічної напруги, що викликає загальну мобілізацію можливостей психіки і організму, необхідну для подолання труднощів, що виникли. Другі – в реакції, яка в точності відповідає своєрідності певної екстремальної ситуації – адекватні їй психічні процеси і стани, думки, міркування, почуття, вольові процеси, вчинки, дії, прийоми. Ті й інші залежно від свого характеру, можуть сприяти успіху дій в екстремальних ситуаціях чи погіршувати і навіть зривати їх.

За недостатньої готовності до діяльності в екстремальних умовах у рятувальників спостерігаються перенапруження, розгубленість, нерішучість, втрата самоконтролю та самоврядування, страх, нерозуміння обстановки, погіршення кмітливості, винахідливості, спостережливості, роботи пам'яті, швидкості реакцій, почастішання і поглиблення помилок та ін.

 

Забезпечуючи психологічну складову рятувальних підрозділів, працівники-психологи у своїй роботі формують умови, які сприяють: розвитку індивідуальності кожного рятувальника, збереженню його здоров’я, формуванню у нього готовності до життєвих труднощів.

Важливим компонентом у діяльності психологів є соціально-педагогічний патронаж, що спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги незахищеним категоріям (сьогодні це переселенці із зони АТО), з метою подолання ними життєвих труднощів, інтеграцією в суспільство та підвищення їхнього соціального статусу.

Основним завданням психологічної служби, являється створення психолого-педагогічних умов, які забезпечують духовний розвиток кожної особистості що є складовою діяльності ДСНС України, її душевного комфорту, що лежить в основі психологічного здоров’я та гармонійного функціонування в умовах ефективної та продуктивної діяльності підрозділів.

90929256_1642516439219900_2552685362514231296_o-600x338.jpg

Важливим напрямом діяльності психолога-практика є надання консультацій. Вирішення психологічних проблем рятувальників вимагає від психологів пошуку часу на знайомство з кожним співробітником і спілкування не тільки про стреси, пов'язані з роботою, але й питання більш особистого характеру. Психологи повинні розуміти проблеми фахівця в цілому, щоб ефективно допомогти йому справитися із стресом і уникнути внутрішніх конфліктів. Найбільш поширені теми консультацій – це виробничі конфлікти (зокрема, з керівництвом), родинні стосунки, а також проблема професійної адаптації співробітників до нової професії, до нових умов праці. У підрозділах найчастіше створюються психологічні конфлікти побутового характеру, які можуть призвести до небажаних станів і захворювань. Проблеми, навіть особистісного характеру, негативно впливають на якість праці співробітників, тому важливе завдання психолога полягає в тому, щоб допомогти їм впоратися із складними ситуаціями у житті. Також психологи здійснюють організацію професійної підготовки, що спрямована на формування у працівників ДСНС України вольових, інтелектуальних, соціально-психологічних якостей.

Психологічні служби постійно здійснюють супровід рятувальників, що являє собою комплексний та системний вплив на суб’єкт діяльності з метою підвищення якості здійснення ним професійних функцій. Психолог, який працює у сфері безпеки життєдіяльності, надає консультації та інші послуги рятувальникам та цілим караулам.

Завдяки знанням і умінням психологів, що працюють у структурних підрозділах ДСНС України, відбувається оптимізація «командної поведінки», що призводить високої задоволеності роботою, а також значних покращень в галузі рятування.

Таким чином, фахівці-психологи ДСНС України повинні бути добре підготовленими, щоб допомагати рятувальникам долати можливі професійні проблеми. Психологи у сфері безпеки життєдіяльності підбирають потенційних працівників, сприяють нормальному функціонуванню та взаємодії співробітників; належному балансу між автоматизацією і участю людини, підтримці фахівців пожежних структурних підрозділів

 

Відділ психологічного забезпечення підрозділів ОРС ЦЗ

    Твіт