ГоловнаПро службуВідділ психологічного забезпечення
 Версія для друку

Відділ психологічного забезпечення підрозділів ОРС ЦЗ

 

Основні завдання та функціїї Відділу:

 

організація та проведення роботи із психологічного забезпечення персоналу ДСНС України;
психологічний захист населення у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;
здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію і контроль психологічного забезпечення в органах і підрозділах цивільного захисту;
розробляє документи з питань психологічного забезпечення персоналу ДСНС України, захисту населення та інших питань, які відносяться до компетенції Відділу;
організовує проведення професійної орієнтації і професійно-психологічного відбору кандидатів на службу (навчання) до органів і підрозділів ДСНС України;
організовує психологічне супроводження службової діяльності персоналу органів і підрозділів цивільного захисту та психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах ДСНС України;
організовує вивчення морально-психологічного клімату з метою визначення основних чинників, які мають вплив на діяльність персоналу ДСНС України та надання консультативної допомоги керівникам усіх рівнів щодо ефективних методів психологічного впливу на підлеглих;
організовує та координує психопрофілактичну роботу з персоналом ДСНС України, спрямовану на виявлення психічних відхилень та порушень, попередження виникнення особистісної дезадаптації, зміцнення і відновлення соціально-психологічного благополуччя;
забезпечує належний рівень психологічної підготовки персоналу до службової діяльності;
організовує, розробляє та безпосередньо проводить тренінги з метою формування у персоналу відповідних професійно-важливих психологічних якостей, психологічної стійкості, навичок безпечної поведінки, уміння вирішувати свої психологічні проблеми та управляти конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей професійної діяльності;
сприяє покращенню якісного складу керівної ланки органів і підрозділів цивільного захисту шляхом психологічного вивчення кандидатів на керівні посади, надає рекомендації щодо формування кадрового резерву;
надає допомогу керівникам усіх рівнів щодо створення ефективної системи забезпечення психологічної надійності особового складу;
за дорученням ДСНС України приймає участь у перевірках органів і підрозділів цивільного захисту з питань організації та проведення психологічного забезпечення службової діяльності, здійснює контроль за ходом усунення виявлених недоліків, вивчає авторитет керівництва та стан морально-психологічного клімату, надає пропозиції щодо його покращення;
організовує та надає екстрену психологічну допомогу постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій населенню та персоналу ДСНС України, спрямовану на зменшення та нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій;
організовує і проводить підготовку населення щодо поведінки та дій у разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації (розробка навчально-методичних посібників, проведення семінарів, тренінгів, лекцій тощо);
аналізує й узагальнює стан психологічного забезпечення службової діяльності органів і підрозділів цивільного захисту, передовий досвід, бере участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, підготовці оглядів, методичних рекомендацій за різними напрямками психологічного забезпечення;
за дорученням ДСНС України бере участь у проведенні службових розслідувань та розгляді звернень громадян, що належать до компетенції Відділу.
    Твіт